TANIQ NGO

Վերապատրաստեք ուսուցանողներին կանաչ, թվային, փափուկ հմտությունների և կարողությունների համար՝ նորարարական վերապատրաստման մեթոդների միջոցով